در حال بارگذاری
Loading...

وریفون در نمایشگاه کارت و پرداخت خاورمیانه ۲۰۱۵

84
وریفون آمریکا بعد از اینجنیکو فرانسه دومین شرکت مهم دنیا در زمینه تولید ابزارهای پرداخت الکترونیکی است. شرکت پدیسار انفورماتیک، انیاک، پرشین سوئیچ از شرکت های ایرانی هستند که نمایندگان غیررسمی وریفون در طول سال های مختلف بوده اند. وریفون نماینده رسمی در ایران ندارد.
دیدگاه‌ها