در حال بارگذاری
Loading...

محله شیخ سعید در جنوب حلب هم آزاد شد

143
محله شیخ سعید در جنوب حلب هم آزاد شد تصاویرى از درگیرى هاى ساعاتى پیش محله "شیخ سعید" كه ارتش و متحدین این محله رو به كنترل خودشون در آوردن
دیدگاه‌ها