در حال بارگذاری
Loading...
گوناگون (16 ویدیو)
16 / 14
طبیعت زیبای سوئیس

طبیعت زیبای سوئیس

235
مردم سوئیس یکی از شکرگذارترین مردم در نگهداشت و حفظ زیبایی و بهره برداری بهینه از طبیعت هستند بطوری که نظافت شهرها ؛ جلوگیری از آلودگی طبیعت به سر آمد دیگران هستند نتیجه کارشان نیز معلوم است جذب توریست ها طبیعت گرد و پولسازی به این فیلم نگاه کنید.
دیدگاه‌ها