در حال بارگذاری
Loading...

آیا امکان ساخت نظارت شده ماشین های هوشمند را داریم؟

64
سم هریس، نویسنده، فیسلوف و نورساینتیست مشهور در این ویدیو درباره خطر توسعه هوش مصنوعی بدون توجه به پیامدهای آن هشدار می دهد
دیدگاه‌ها