در حال بارگذاری
Loading...

نقشه شاد-دنیل کوئرچا

102
دراین ویدئو یک دانشمند و مهندس برجسته دانشگاه کمبریج به بیان حقایقی درمورد انتخاب مسیرها می پردازد و اینکه همیشه کوتاهترین مسیر بهترین و زیباترین مسیر نیست.این ویدئو جالب را حتما ببینید.www.modiriran.ir
دیدگاه‌ها