در حال بارگذاری
Loading...

مصاحبه راه پرداخت با جوانمردی در نمایشگاه کارت و پرداخت

132
دکتر شهاب جوانمردی، مدیرعامل شرکت فناپ در حاشیه نمایشگاه کارت و پرداخت خاورمیانه درباره حضور شرکت های ایرانی و فناوری های جدید در نمایشگاه امسال می گوید.
دیدگاه‌ها