در حال بارگذاری
Loading...

معرفی کاربردی ترین کتابهای مدیریت،اقتصاد وسرمایه گذاری

142
سعی بر آن شده کتابهایی کاربردی از بزرگانی همچون وارن بافت اولین مرد ثروتمند دنیا ، در زمینه مدیریت،اقتصاد وسرمایه گذاری که بشکل سریعتری بتواندنگرش کارآفرینی شما را جهت دهی کند، در اینجا به معرفی آنها بپردازیم. با ما همراه باشید در پرسی نیک.www.persinic.com
دیدگاه‌ها