در حال بارگذاری
Loading...

مدیران فسادساز سیستم بانکی!

245
یکی از مشکلات اصلی بانک ها رفتار اعضای بانک است؛ دروغ گو، ثروتمندپرست، ضعیف کش، رشوه گیر و باندباز! این کلیپ کوتاه از اخبار 20:30 نشان می دهد بعضی مدیران بانک نمی خواهند فساد نباشد!
دیدگاه‌ها