در حال بارگذاری
Loading...
جیتکس ۲۰۱۶ (19 ویدیو)
19 / 6
اوراکل غول نرم افزاری آمریکایی یک سالن جیتکس ۲۰۱۶ است

اوراکل غول نرم افزاری آمریکایی یک سالن جیتکس ۲۰۱۶ است

448
اوراکل را هر کسی که ارتباطی با فناوری اطلاعات داشته باشد می شناسد. همان نقشی را که مایکروسافت در زمینه نرم افزارهای شخصی بازی می کند اوراکل در زمینه نرم افزارهای سازمانی برعهده دارد. در جیتکس ۲۰۱۶ اوراکل قدرت خود از طریق زیست بوم گسترده اش در زمینه تسهیل فرایندهای کسب وکارها به نمایش گذاشته بود.
دیدگاه‌ها