در حال بارگذاری
Loading...

کی می خواهیم به خودمان بیاییم؟

675
صحبت های ایرج حسابی در مورد دکتر حسابی و مردم، خودشناسی، نگاه به زندگی، علم، نامهربانی ها، عشق، احترام، ایران
دیدگاه‌ها