در حال بارگذاری
Loading...

11- سرشانه از طرفین با دمبل خوابیده

3,646
11- سرشانه از طرفین با دمبل خوابیده نکات و توضیحات تکمیلی در خصوص اجرای این حرکت: http://drsherafatvaziri.com
دیدگاه‌ها