در حال بارگذاری
Loading...

شـتـاب دیـنـامیک

757
در فیلم فوق یک شتاب سنج MEMS در خودرو نصب شده و تاثیر حرکت خودرو و شتاب در آن دیده می شود. در این فیلم فقط شتاب دینامیک که توسط خودرو به کل ماشین اعمال می شود، دیده می شود. و شتاب استاتیک به خاطر ثابت بودن وضعیت نصب سنسور ، ثابت است. پژوهشگران الکترونیک و رباتیک، به سایت ما سر بزنید.
دیدگاه‌ها
  1. 2 سال پیش
    تا جایی که من میدانم فقط 4 شتاب مرکزگرا،مماسی،کریولیس و لغزشی وجود دارد. شتاب استاتیکی یعنی چی؟
    1. قبل از همه این ها یک دسته بنده وجود دارد که شتاب ناشی از گرانش زمین رو می گویند شتاب استاتیک و شتاب ناشی از حرکت را گویند شتاب دینامیک!