در حال بارگذاری
Loading...

خوداگاه در مقابل ناخوداگاه

107
ذهن ناخوداگاه از رفتارهای بنیادی زندگی ما مراقبت میکند و همچنین چگونگی عادت و رفتار کردن رو به ما یاد میده در واقع بیش از 95% رفتار ها و واکنش های ما در سطح ناخوداگاه ما اتفاق می افتد -برای اطلاعات بیشتر به سایت مانی ام اس مراجعه کنید http://www.monyms.ir
دیدگاه‌ها