در حال بارگذاری
Loading...

به افتخار این جوان رعنا دست بزنید

294
دکتر محمد رضا نظری رئیس هیئت علمی باشگاه مدیران موفق از چگونگی برگزاری این کنفرانس با شکوه علمی برای مخاطبان می گوید . باشگاه مدیران موفق 02122907306-02122907308 www.modir.biz
دیدگاه‌ها