در حال بارگذاری
Loading...

diskojhel inyeksiya ilə çox boyun herniated disklər müa

384
این بیمار از خاطرات درمان دیسک خود با جرّاحی و سپس دیسک های گردن دوستش با دیسکوژل می گوید؛ بشنوید
دیدگاه‌ها