در حال بارگذاری
Loading...

آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

189
تقدیر از قاسم هاشمی نژاد نویسنده پیش كسوت حوزه ادبیات شهری
دیدگاه‌ها