در حال بارگذاری
Loading...
قصه شهر (21 ویدیو)
21 / 4
ساز ماندهی یک فرایند یا ترسیم یک طرح جامع

ساز ماندهی یک فرایند یا ترسیم یک طرح جامع

27
{قصه شهر چهارم}-توسعه شهری بایدار باتکیه بر تجارب شهر سازی کشور سوئد-مهندس کیوان صابری-21 تیر 95 https://telegram.me/ghesseh_shahr
دیدگاه‌ها