در حال بارگذاری
Loading...

فلنج کور،پتروکاسپین

110
فلنج کور : از این نوع فلنج ها برای مسدود کردن انتهای سیستم های لوله کشی شیرها و منفذهای ظروف تحت فشار استفاده می شود فلنج های کور از نظر فشار داخلی و بار بر روی پیچ ها مخصوصاً در اندازه های بزرگتر نسبت به تمام فلنج های دیگر تحت فشار بیشتری قرار می گیرند .وب سایت :www.petrocaspian.ir تلفن :88328842
دیدگاه‌ها