در حال بارگذاری
Loading...

فرایند ساخت ماهواره SPOT

432
فیلمی مستند از ساخت و پرتاب ماهواره های تصویر برداری و سنجش از دور و جزئیات ماهواره ی اسپات SPOT WWW.GIS-RS-GPS.IR
دیدگاه‌ها