در حال بارگذاری
Loading...
سنجش از دور (1 ویدیو)
1 / 1
فرایند ساخت ماهواره SPOT

فرایند ساخت ماهواره SPOT

640
فیلمی مستند از ساخت و پرتاب ماهواره های تصویر برداری و سنجش از دور و جزئیات ماهواره ی اسپات SPOT WWW.GIS-RS-GPS.IR
دیدگاه‌ها