در حال بارگذاری
Loading...
Tabriz & Azerbaijan Handicraft (25 ویدیو)
25 / 23
نام این پسر باغیرت و هنرمند تبریزی ، رحیم عظیمی است

نام این پسر باغیرت و هنرمند تبریزی ، رحیم عظیمی است

2,683
https://telegram.me/tabrizlinks گزراش به ترکی - رحیم عظیمی هنر نگاری گری تبریز را با وجود معلولیت به رخ همگان میکشد. یاشاسین بوجور غیرتلی آذربایجان اوغلانی رحیم عظیمی http://tabrizlinks.mihanblog.com
دیدگاه‌ها