در حال بارگذاری
Loading...
تفسیر اشعار حافظ (12 ویدیو)
12 / 9
عکس روی تو چو در آیینه ی جام افتاد

عکس روی تو چو در آیینه ی جام افتاد

372
عکس روی تو چو در آیینه جام افتاد ، تجلی حق، همیشه ظهورش در تجلی است.عکس روی یعنی تجلی؛ صفت روی معمولاً جنبه ی صفات جمالی حق است