در حال بارگذاری
Loading...

همایش بزرگ فناوری اطلاعات : ارائه عملی تکنولوژی وب

69
ارائه دهندگان : ایمان قصرفخری و حامد تکمیل - برشمردن تفاوت های یک طراح وب با توسعه دهنده وب - آشنایی با مفاهیم ClientSide و ServerSide با ذکر مثال - انتخاب فناوری (زبان و بستر) مناسب جهت فراگیری و فعالیت - بررسی عناوین شغلی Front-end Developer و Back-end Developer - آشنایی با وب سرویس ها با بررسی یک نمونه ساده - در اهمیت JavaScript و Node.js
دیدگاه‌ها