در حال بارگذاری
Loading...

کدام را می کُشید؟ راننده یا پیاده؟

119
امروزه اتومبیل های خودران آماده قرار گرفتن در جاده ها هستند! اما گویا مشکلات پیچیده اجتماعی تبدیل به مانعی برا آن ها شده است... به نظر شما در شرایطی که خطر وجود دارد... راننده باید قربانی شود یا فرد پیاده و روبات باید چه کسی را بکشد؟؟؟
دیدگاه‌ها