در حال بارگذاری
Loading...

مدلهای ارزیابی شایستگی-مدیران ایران

51
مدل کردن شایستگی، یه فرایند برای تعیین یه سری مهارتهای مشخصه که افراد موفق و با کارایی بالا اون مهارت ها رو دارن.دریافت کامل فیلم هاhttp://modiriran.ir/shop/index.php?p=67
دیدگاه‌ها