در حال بارگذاری
Loading...
تداکس تهران ۲۰۱۵ (10 ویدیو)
10 / 3
داستان هایی در پس ایران | گیلدا گازر | تداکس تهران

داستان هایی در پس ایران | گیلدا گازر | تداکس تهران

1,903
گیلدا گازر داستان های ایران را به اشترام می گذارد. در این سخنرانی او سه نمونه از این داستان ها را با مخاطبین شریک می شود و توضیح می دهد کشف داستان های دیگران چگونه به کشف داستان خود او کمک کرده. پیام او این است: با شنیدن داستان دیگران، داستان خود را کشف کنیم! تمام تداکس ها از یکدیگر مستقل هستند.
دیدگاه‌ها