در حال بارگذاری
Loading...

داعشی ها دراین تونل های سرّی چه می کردند؟

3,225
با آغاز عملیات آزادسازی موصل، نیروهای پیشمرگ کرد تونل های زیرزمینی تازه ای متعلق به داعش کشف کردند که اطلاعات جدیدی دربارۀ نحوۀ زندگی عناصر این گروه را افشا می کند. http://fa.alalam.ir