در حال بارگذاری
Loading...

فروختن، حرف زدن نیست...!

2,417
در این ویدیو که بخش کوتاهی از یک ویدیوی یک ساعته است، خواهید آموخت که چگونه به جای حرف زدن های بی مورد درباره بیمه پیشنهادی تان، تنها با طرح سؤالاتی به جا و هدفمند، مشتری را متقاعد سازید تا با خواست و اراده شخصی خودش تصمیم به خرید بیمه نامه پیشنهادی شما بگیرد...!