در حال بارگذاری
Loading...

کلیپ معرفی واحد های مستقر ،اولین همایش ملی برند

47
در این کلیپ به معرفی تعدادی از واحد های فناور مستقر و محصولات این واحد ها پرداخته می شود.
دیدگاه‌ها