در حال بارگذاری
Loading...

16- شراگ با هالتر از پشت

595
شراگ با هالتر از پشت rear shrug with barble نکات و توضیحات تکمیلی در خصوص اجرای این حرکت: http://drsherafatvaziri.com
دیدگاه‌ها