در حال بارگذاری
Loading...

توهمی که به جنایت ختم شد/ فکر می کردم خواهرم در غذایم مواد ریخته بخاطر همین او ر

27
توهمی که به جنایتی جنون آمیز ختم شد/ فکر می کردم خواهرم در غذایم مواد ریخته بخاطر همین او را کُشتم!
دیدگاه‌ها