در حال بارگذاری
Loading...

من و آقاموسی (خاطرات آیت الله عبدالجلیل جلیلی)

1,424
فیلمی از مصاحبۀ گروه تاریخ شفاهی مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر با آیت الله عبدالجلیل جلیلی کرمانشاهی دربارۀ امام موسی صدر.
دیدگاه‌ها