در حال بارگذاری
Loading...

مدرسه ماهی ها

155
پایگاه خبریی-تحلیلی توریسم آنلاین __________________ "مدرسه ماهی ها" در زیست شناسی به حرکت گروهی ماهی ها در یک جهت گفته می شود که به علل مختلفی چون دفاع گروهی ،یافتن غذا ،پیدا کردن جفت مناسب و ... انجام می شود. به گزارش "توریسم آنلاین" یک تیم فیلم برداری هوایی،تصاویر جالبی از مدرسه ماهی ها در آبهای استرالیا گرفته اند .
دیدگاه‌ها