در حال بارگذاری
Loading...

اختلالات دیداری در کودکان

371
مشکل در ادراک دیداری شامل نادیده گرفتن تفاوت های جزئی مانند:شکل،وارانه کردن حروف یا اعداد،جا انداختن کلمات،ادراک نادرست از عمق و فاصله،درک مطلب خواندن و ریاضی تلفن مرکز 84012345 ، پیامک: 02184012000 سایت www.atiehclinic.com
دیدگاه‌ها