در حال بارگذاری
Loading...

نتیجه پیگیری فاجعه ریلی تبریز-مشهد+فیلم

72
نصر: ترکان مسئول کمیته پیگیری حادثه ریلی تبریز- مشهد از نتایج بررسی های خود گفت.
دیدگاه‌ها