در حال بارگذاری
Loading...

مبارزه بافساد را باید از خود و اطرافیانت شروع کنی

238
شرط اول مبارزه با #فساد این است که از خود و اطرافیانت شروع کنی!
دیدگاه‌ها