در حال بارگذاری
Loading...

تصاویرى از نیروهاى عراقى در محله الزهور واقع درشرق موصل

208
تصاویرى از نیروهاى عراقى در محله "الزهور" واقع در شرق شهر موصل. نیروهاى عراقى روز به روز به مركز شهر و رود فرات نزدیكتر میشوند.
دیدگاه‌ها