در حال بارگذاری
Loading...

20-سر شانه از جلو با هالتر

1,963
سر شانه از جلو با هالتر sitting front raise with barble نکات و توضیحات تکمیلی در خصوص اجرای این حرکت: http://drsherafatvaziri.com
دیدگاه‌ها