در حال بارگذاری
Loading...

کمیسیون تخصصی مقالات همایش نفس و بدن (ق4)

95
ارائه دهندگان مقاله: دکتر علیرضا فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج مرتضی یوسفی راد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سید محمد اکبریان،عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دکتر زهرا پورسینا، استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی 1389/12/19 جلسه صبح
دیدگاه‌ها