در حال بارگذاری
Loading...

همایش بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات : ارائه عملی شبکه

125
ارائه دهندگان : پوریا تعبدی و محمدرضا دربندی ساختار شبکه سرویس دهندگان اینترنت با رویکرد ADSL و Wireless: - اینترنت چیست؟ - دسته بندی سرویس دهندگان اینترنت در ایران - ساختار شبکه سرویس دهندگان - انواع تکنولوژی های دسترسی به اینترنت - معرفیADSL و نحوه پیاده سازی آن -آشنایی با ارتباط PTP و Wireless
دیدگاه‌ها