در حال بارگذاری
Loading...

ارگ تاریخی راین

238
ارگ تاریخی راین با مساحت بیش از 22000 متر مربع زیر بنا و حریم بیش از چهل هزار متر مربع بزرگترین بنای خشتی بعد از ارگ بم است .سابقه این ارگ به زمان ساسانیان می رسد. در اواخر دوره ساسانیان لشکریان مجاشع ابن مسعود سلمی بعد از ورود به ایالت کرمان نتوانستند وارد ارگ راین شوند.این مکان دارای قسمت های مختلف از جمله بازار،حاکم نشین ،چهار انبار،آتشکده ،مکتب خانه ،عامه نشین و ... می باشد
دیدگاه‌ها