در حال بارگذاری
Loading...

مرکزی برای کودکان ناتوان در موسسات امام موسی صدر

238
مرکز «مداخلۀ زودهنگام، اِسیل» یکی از زیر مجموعه های موسسات امام موسی صدر است که به کودکانی رسیدگی می کند که دارای نیازمندی های ویژه از تولد تا سه سالگی هستند. هدف مرکز، گستردن زمینۀ برخورداری این کودکان از زندگی شرافتمندانه و نیز کاستن از بار سنگین مراقبت خانواده و جامعه از آن هاست. مؤسسات امام موسی صدر جمعیتی غیردولتی، غیرانتفاعی است که در لبنان فعالیت می کند.
دیدگاه‌ها