در حال بارگذاری
Loading...

سلاح راهبردی جنگ فرهنگی سینماست

111
در این عرصه به جای دوشکا، دوربین و به جای فرمانده گردان، کارگردان لازم است!
دیدگاه‌ها