در حال بارگذاری
Loading...

سخنرانی سرکار خانم فاطمه شعبانی

162
سخنرانی سرکار خانم فاطمه شعبانی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پنل تخصصی همایش "چالش ها و راه کار های تخصصی صادرات به عراق"
دیدگاه‌ها