در حال بارگذاری
Loading...

امتیازدهی به درخواست ها در سیستم CRM شرکت طراحان بهینه

73
در شرکت طراحان بهینه زمانی که در CRM یک درخواست تعریف می کنیم بعد از انجام آن توسط طرف مقابل باید به آن امتیاز دهیم به این صورت که با مشخص کردن تعداد ستاره ها درجه رضایت خود را از نحوه انجام آن اعلام می کنیم.
دیدگاه‌ها