در حال بارگذاری
Loading...

DSM 2.4 engine Knock - Mitsubishi engine knocking!!

46
My 2003 Mitsubishi Outlander XLS engine knocking. Time for a rebuild.
دیدگاه‌ها