در حال بارگذاری
Loading...

Ice Age: Collision Course 2016

155
"دیگو"، "سید" و "مانی" باید به "باک" ملحق شوند تا قبل از نابودی جهان، جلوی شهاب سنگی که با سرعت به سمت زمین می آید را بگیرند...
دیدگاه‌ها