در حال بارگذاری
Loading...

سخنان دکتر علی اکبر صالحی دربارهٔ امام موسی صدر

720
بخش اول - دکتر علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهور، در مصاحبه با گروه تاریخ شفاهی مؤسسهٔ امام موسی صدر از خاطرات لبنان و امام صدر می گوید.
دیدگاه‌ها