در حال بارگذاری
Loading...

پارک کن روبات، شما را از زحمت پارک کردن نجات می دهد!

76
با این اختراع شرکت چینی دیگر نیازی به گشتن و جادادن اتومبیل خود در جای پارک نباشید! او خودش مکان را پیدا می کند و اتومبیل شما را پارک می کند!
دیدگاه‌ها