در حال بارگذاری
Loading...

خودرو خورشیدی غزال ایرانی افتخار ایران زمین

334
خودرو خورشیدی غزال 3 ، توسط تیم دانشجویی غزال ایرانی در دانشگاه تهران ساخته شده است. حداکثر سرعت این خودرو 160 کیلومتر در ساعت است. pgsc.ut.ac.ir
دیدگاه‌ها