در حال بارگذاری
Loading...

⚫️تبلیغ هیونداى جنسیس با ثبت ركورد در گینس⚫️

488
استفانى كه دلتنگ پدر فضانوردش است مى خواهد یك پیغام به فضا بفرستد... این پیام كه توسط ١١عدد جنسیس درست شده،"بزرگترین تصویر با تایر جهان" است
دیدگاه‌ها